ÜZLETÁGAINK Navigációs hivatkozások kihagyása
Advanced Budgeting
Professional Planner
SFA - CRM
Navigációs hivatkozások kihagyása
Cafeteria
Transzferár tanácsadás
Adótanácsadás
Navigációs hivatkozások kihagyása
Szervezetfejlesztés
ERP
Energetikai Audit
     
Navigációs hivatkozások kihagyása
Cégünkről
Üzletágaink
Letöltések
Álláslehetőségeink
Elérhetőségeink
LIVE DEMO
Nyelv

Energia veszteség feltáró vizsgálat, átvilágítás ügyfeleink részére

ENERGETIKAI AUDIT

Energia veszteség feltáró vizsgálatok műszaki tartalma

 • Az energetikai átvilágítás tárgyát képező energia hordozók
 • villamos energia vételezés, elosztás, felhasználás,
 • fűtőanyagok
 • A végrehajtandó feladat főbb szempontjai:

 • energia számlák vizsgálata,
 • fogyasztási adatok vizsgálata,
 • helyzetelemzés,
 • energiatakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségei,
 • felhasználási szokások felmérése, elemzése,
 • környezetterhelés csökkentésének lehetőségei,
 • épületek fűtési célú energia felhasználása,
 • kazánok tüzeléstechnikai hatásfok mérése,
 • épületek energetikai megfelelőssége, 7/2006 TNM rendelet szerint,
 • A szakágankénti bontásban végzett vizsgálatok kiterjednek:

  Villamos energia:

 • villamos energia szolgáltatási szerződés elemzése,
 • éves energia mérlegek elemzése,
 • forrásoldali kapacitás minőségi, mennyiségi értékelése,
 • villamos energia elosztás vizsgálata,
 • vételezés, fogyasztás kölcsönös egyértelmű megfeleltethetőségi vizsgálata,
 • vételezési, fogyasztási rendszerek struktúrájának összhangja, elemzése,
 • veszteségek meghatározása logisztikai szinten, természetes mértékegységben és pénzügyi szempontból.
 • Hőenergia:

 • energia hordozó szolgáltatási szerződés elemzése,
 • éves energia mérlegek elemzése,
 • forrásoldali kapacitás minőségi, mennyiségi értékelése,
 • fűtési hőfelhasználás vizsgálata,
 • használati melegvíz termelés és felhasználás vizsgálata,
 • termelés, fogyasztás kölcsönös egyértelmű megfeleltethetőségének vizsgálata,
 • hőenergia szállítás, elosztás értékelése,
 • veszteségek meghatározása logisztikai szinten, természetes mértékegységben és pénzügyi szempontból.
 • Épületfizika:

 • épületszerkezetek vizsgálata hőtechnikai szempontból,
 • épületek külső határoló szerkezeteinek hőátbocsájtó képességének meghatározása thermovíziós technológiával,(időjárás függvényében korlátozottak a lehetőségek a teljesítési határidő miatt)
 • épületek energetikai vizsgálata a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint.
 • Energia veszteségek megszüntetésére irányuló javaslatok minden szakágra kiterjedően

 • szervezési szinten
 • logisztikai szinten
 • műszaki fejlesztési szinten
 • Az energia veszteségek megszüntetésének megtérülés szempontjából történő elemzése, melyek tartalmazzák:

 • a megvalósíthatóság költségbecslését,
 • alacsony költségű, gyors megtérülési idejű intézkedések-fejlesztések bemutatását,
 • közepes költségű, közepes megtérülési idejű intézkedések-fejlesztések bemutatását,
 • magas költségű, hosszú megtérülési idejű intézkedések-fejlesztések bemutatását,
 • statikus megtérülési időket.
 • Vizsgálati jelentés tartalma

  Bevezetés: a vizsgált szervezet, egység bemutatása, működésének, tevékenységének rövid ismertetése és a vizsgálat fő vonalainak leírása.

  Összefoglalás: a fontosabb ajánlások és javaslatok táblázatos összefoglalása, ami tartalmazza az egyes javasolt intézkedések és beavatkozások megvalósítási költségeit, a becsült éves megtakarításokat és a megtérülési időt. Az energiafogyasztásra, valamint az energiára vonatkozó egységnyi költség bemutatása.

  Hőenergia: alkalmazások, felhasználásának leírása a telephelyeken. Ez magában fogalja az épületek épületfizikai vizsgálatát, az épületek épületgépészeti ellátását. Tüzelőanyagok fajtáinak részletezése, fűtőértéke, tárolási lehetőségei, fogyasztása és költségei. Energia átalakítás, az átalakító berendezések felsorolása, műszaki adatai, fizikai állapotvizsgálata, a szabályozásra, hatásfokra, igénylefutásra vonatkozó adatok. Energia elosztó rendszerek leírása, műszaki adatai működés, fizikai állapot. Energia felhasználás: a végfelhasználók felsorolása, műszaki adatai, fizikai állapotrögzítés, hatásfok értékelés, szabályozások elemzése.

  Villamos energia: a villamos energia alkalmazásának, felhasználásainak leírása. Ellátórendszer, terheléslefutás, teljesítménytényező és díjszabások elemzése. Elosztórendszerek leírása, műszaki állapotelemzés. Fogyasztók: műszaki adatai, fizikai állapot meghatározás, hatásfokra, kihasználtságra vonatkozó adatok.

  Műszaki gazdaságossági elemzés értékelés:

 • villamos energia
 • hő ellátás
 • épületfizika
 • Az összességében hatékony energiafelhasználás feltárása és meghatározása. Egyes energia hatékony technológiák alkalmazási lehetőségének meghatározása.

  Javaslatok:

 • Az energia megtakarításra vonatkozó javaslatok leírása.
 • A megtakarításra vonatkozó javaslat megvalósítás ajánlott ütemtervének leírása, költségvonzatának meghatározásával, finanszírozási lehetőségek bemutatásával.
 • alacsony költségű, gyors megtérülésű beavatkozások,
 • közepes költségű, közepes megtérülésű beavatkozások,
 • magas költségű, magas megtérülésű beavatkozások.
 • Adatszolgáltatási igény

  Az átvilágítás alá vont területek meglévő állapotát tükröző megvalósulási tervek. Létesítményenként az energia felhasználással kapcsolatos műszaki és gazdálkodási adatok:

 • éves energia számlák (elmúlt 3 évre vonatkozó energia felhasználási adatok)
 • energia szolgáltatási szerződések.
 • A beépített berendezések műszaki adatlapjai. Technológiai sémák, folyamatábrák, technológiai adatokkal.

  A munkavégzés folyamán megfelelő szakismerettel rendelkező, a változások irányában elkötelezett konzulens biztosítása. Megfelelő helyiség biztosítása a műhelymunkák, prezentációk számára. A műhelymunkák és prezentációk időtartamára a változásban érintett munkatársak, vezetők, döntéshozók jelenlétének biztosítása.

  Javaslat az energetikai átvilágítás ütemezésére

  Az átvilágítás és a változtatási javaslatok kidolgozása folyamán az alábbi feltételek biztosítják a sikeres és eredményes munkát:

 • folyamatos és pontos kommunikáció a munkatársakkal,
 • ellenállás és konfliktus kezelés,
 • vezetői elkötelezettség a változás mellett,
 • folyamat és utókövetés, a tapasztalatok javaslatok rendszeres feldolgozása.
 • Az energetikai átvilágítás és koncepció kidolgozás javasolt programja:

 • Programindító vezetői műhelymunka
 • Adatgyűjtés, meglévő állapotok vizsgálata, elemzése minden szakágra kiterjedően. Meglévő állapot elemzésének dokumentálása.
 • Az elkészült elemzés prezentációja, értékelő műhely.
 • Koncepciók alternatíváinak kidolgozása.
 • Koncepciók prezentációja, stratégia alkotó műhely.
 • Stratégia implementálása, alternatívák megvalósításának pénzügyi gazdasági feltételeinek kidolgozása.
 • Vezetői prezentáció, program értékelése.
 • Az energetikai átvilágítás alapdokumentumait képezik az épületekről készült thermovíziós felvételek, melyek az épületek hő veszteségeinek megállapítására szolgálnak. A thermovíziós felvételeket + 5 °C külső hőmérséklet alatt lehet elvégezni, ezért az intézmények thermovíziós felvételeinek elkészítése november-március hónapokban lehetséges.

  Ha bővebb információkat szeretne megtudni, keresse fel kollégáinkat, akik örömmel segítenek Önnek.

  Elérhetőségeink


       info@gordon-webster.com